Våra tjänster

Vi på EriWa Teknik AB är experter på elkonstruktioner och erbjuder energi- och industrisektorn tjänster inom elkonstruktion, dokumentation och granskning. Under åren har vi utfört många uppdrag rörande transformatorstationer samt kontroll och skydd i industrianläggningar runt om i Sverige. Våra kunder är både anläggningsägare och entreprenörer som anlitar oss som underkonsulter i sina projekt.

Elkonstruktion

Konstruktionsarbetet består av framtagning av ritningar och montageunderlag för att kunna montera och elektriskt ansluta, utföra provning/drifttagning och underhåll. För att få en driftsäker anläggning som är lätt att underhålla krävs en väl genomförd dokumentation av konstruktionen och att alla ändringar dokumenteras.

Dokumentation

Omritning av gammal dokumentation i digitalt format, renritning av anläggningsändringar och framtagning av dokumentation på anläggningsdelar som saknar dokumentation eller där befintlig dokumentation är bristfällig. Inför en ombyggnation behövs en projektering där grundförutsättningar kontrolleras i anläggningen och vilket behov och funktion som önskas. Kontroll utförs i befintlig anläggning.

Granskning

Som utomstående granska en leverantör eller entreprenörs konstruktioner och/eller dokumentation av anläggning eller anläggningsdelar. Ofta önskar en beställare att både konstruktion och dokumentation utförs på ett särskilt sätt för att passa in i befintlig anläggning vid ombyggnad eller att alla anläggningar ska ha en liknande funktion/uppbyggnad och att dokumentation ska vara så likvärdig som möjligt för att underlätta för service och underhåll. Då kan det behövas att någon utomstående granskar att konstruktionen är utförd enligt beställarens krav eller att dokumentation lever upp till de krav som beställaren har ställt på utformning av dokumentationen.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Mitt namn är Erik Wahlström och det är jag som driver EriWa Teknik AB. Du är varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om våra tjänster elkonstruktion, dokumentation och granskning samt hur vi kan stödja din verksamhet på bästa sätt.

Erik Wahlström
Elkraftsingenjör
Tel: 072-397 40 39
E-post: erik@eriwateknik.se