Referenser

Här hittar du ett urval med exempel på uppdrag vi genomfört. Kontakta oss gärna för mer information.

Elkonstruktion

Framtagning av elektriska underlag för montage, service och underhåll. Både nykonstruktion och anpassning av befintlig anläggning vid modernisering eller uppgradering. Framtagning av rivningsunderlag och montageunderlag. Slutdokumentation efter drifttagning.

Dokumentation

Äldre anläggningar har ofta genom åren genomgått förändringar på olika sätt, ibland missas delar av dokumentationen. Genomgång kan då behövas för att verifiera att dokumentation och verklighet stämmer överens.

Granskning

Granskning av konstruktion och dokumentation som utomstående mot en kravspecifikation.