Elkonstruktioner till energi- och industrisektorn

EriWa Teknik AB är ett serviceinriktat ingenjörsföretag med fokus på elkonstruktion inom energi- och industrisektorn. Hos oss finns erfarenhet från både nykonstruktion och ombyggnation av kontrollanläggningar i transformatorstationer, kontroll och skydd i industrianläggningar. Vi har också arbetat med flertalet av de dokumentationssystem som används både inom elnätsbranschen och i industrin. Välkommen till oss.

Elkonstruktion

Framtagning av elektriska underlag för montage, service och underhåll. Både nykonstruktion och anpassning av befintlig anläggning vid modernisering eller uppgradering. Framtagning av rivningsunderlag och montageunderlag. Slutdokumentation efter drifttagning.

Dokumentation

Äldre anläggningar har ofta genom åren genomgått förändringar på olika sätt, ibland missas delar av dokumentationen. Genomgång kan då behövas för att verifiera att dokumentation och verklighet stämmer överens.

Granskning

Granskning av konstruktion och dokumentation som utomstående mot en kravspecifikation.

Elkonstruktion

Framtagning av elektriska underlag för montage, service och underhåll. Både nykonstruktion och anpassning av befintlig anläggning vid modernisering eller uppgradering. Framtagning av rivningsunderlag och montageunderlag. Slutdokumentation efter drifttagning.

Dokumentation

Äldre anläggningar har ofta genom åren genomgått förändringar på olika sätt, ibland missas delar av dokumentationen. Genomgång kan då behövas för att verifiera att dokumentation och verklighet stämmer överens.

Granskning

Granskning av konstruktion och dokumentation som utomstående mot en kravspecifikation.

Genomförda projekt

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Mitt namn är Erik Wahlström och det är jag som driver EriWa Teknik AB. Du är varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om våra tjänster elkonstruktion, dokumentation och granskning samt hur vi kan stödja din verksamhet på bästa sätt.

Erik Wahlström
Elkraftsingenjör
Tel: 072-397 40 39
E-post: erik@eriwateknik.se