Transformatorbyte 220/70 kV

Framtagning av konstruktionshandlingar för anslutning av ny krafttransformator till befintlig kontrollanläggning till vid transformatorbyte i station 220/70 kV station Uppdraget innefattade anslutning av transformatorvakter och övervakning till reläskydd, lokal stationskontroll och fjärrkontroll.

Uppdragsgivare: Vattenfall Services
Omfattning: Framtagning av konstruktionsunderlag, montage- och drifttagningssupport, slutdokumentation
Konstruktionsperiod: sommar 2019

FLER PROJEKT