Konstruktion kontrollanläggning nytt 130-kV fack

Framtagning av konstruktionshandlingar för kontrollanläggningen till ett nytt 130 kV ledningsfack i en befintlig transformatorstation. Uppdraget innefattade anslutning av primärapparater till reläskydd, debiteringsmätning, lokal stationskontroll och fjärrkontroll.

Uppdragsgivare: Vattenfall Services
Omfattning: Framtagning av konstruktionsunderlag, montage- och drifttagningssupport, slutdokumentation
Konstruktionsperiod: vår 2019

FLER PROJEKT