Nytt 20 kV ställverk i befintlig 20/10 kV station

Framtagning av konstruktionshandlingar för nytt större 20 kV inomhusställverk med ledningsfack, transformatorfack och tillhörande reläskydd. Till det ställverket anslöts också ny nollpunktsbildare och nollpunktsreaktor med påbyggt motstånd. I uppdraget ingick att anpassa befintlig kontrollanläggning för fler fack på 20 kV än tidigare och anslutning till lokal stationskontroll och fjärrkontroll.

Uppdragsgivare: Vattenfall Services
Omfattning: Framtagning av konstruktionsunderlag, montage- och drifttagningssupport, slutdokumentation
Konstruktionsperiod: 2019

FLER PROJEKT