Inventering primärapparater i fördelningsstationer

Inventering av primärapparater i 60 st fördelningsstationer med fokus på nollpunktsutrustning. Inventeringen innebar verifiering av tekniska data på befintlig utrustning, dokumentation av placering av befintlig utrustning, bedömning av nödvändiga åtgärder för att uppnå önskad funktion/standard i anläggningen, kontroll av plats för eventuella nya primärapparater.

Uppdragsgivare: NEKTAB
Omfattning: Dokumentera respektive station utifrån önskade punkter från slutkunden
Konstruktionsperiod: vinter/vår 2020

FLER PROJEKT